Polifilm modulátor bemutató

A budapesti bauhaus lab bemutatja a polifilm modulátort

2009. augusztus 23., 20.00–22.00
M?csarnok, kiállítótér

Kilencven évvel ezel?tt jött létre a Bauhaus, a 20. század talán legnagyobb hatású m?vészeti iskolája. Az évforduló alkalmából Weimar város kulturális igazgatósága kezdeményezésére és az EU Kultúra program támogatásával öt európai intézmény kooperációjaként valósult meg a bauhaus lab hálózat, kapcsolódva a 2009-es bauhaus év programjaihoz. A nem-lokalizált bauhaus lab network célja új m?vészeti projektek létrehozása, kutatások, rendezvények kezdeményezése és koordinálása – a jelen m?vészetét mint lehetséges interdiszciplináris együttm?ködési gyakorlatok bázisát, módszerét, technikáját gondolva el, ily módon kapcsolódva a történeti Bauhaus eszméihez.

A különböz?, egymástól független de egymással kapcsolatot tartó projektek sorában a C3 által koordinált budapesti m?vészeti kutatás kiindulópontjaként Moholy-Nagy László és a film kapcsolatát választottuk, s a program kezdetén a Magyar Képz?m?vészeti Egyetem Intermédia tanszékével közösen workshopokat szerveztünk, Ivan Ladislav Galeta, Maurer Dóra, Hans D. Christ, Tanja Siems & Theo Lorenz (AA London – bauhaus lab) és Jan Brüggemeier (Crash!Boom!Bau! Fesztivál) részvételével és vezetésével.

A budapesti bauhaus lab keretében meghívott, a workshopokon részt vev? m?vészek közötti dialógus során merült fel egy olyan eszköz megépítésének ötlete, mely nem csupán vetíti a mozgóképeket, de szimultán mozgatni is képes ezeket a vetítéseket. Mivel Moholy-Nagy László ismert, a Festészet, fényképészet, film cím? könyvében bemutatott szimultán vagy polifilm elképzelése három film együttes vetítését ábrázolja, így a három vetít?s változat mellett döntöttük, a névadáskor gondolva Moholy-Nagy klasszikus Fény-tér modulátorára (Lichtrequisit, Light Prop). Az így létrejött polifilm modulátor valódi interdiszciplináris munka eredménye, mutatja, hogy a m?vészek, mérnökök, programozók, teoretikusok között ma is létezhet valódi kooperáció, pedig az egyes szakterületek közti megosztottság, specializáció talán még szigorúbbnak t?nik, mint Moholy-Nagy korában.

A m?csarnoki premier alkalmából láthatók lesznek az els? elkészült filmek is. Három mozgó projektor párhuzamos vetítését láthatjuk, melyek tetsz?leges pályát írhatnak le horizontális irányban 180 fokos, vertikálisan 45 fokos határok között. A polifilm modulátor nem csupán eszköz, inkább olyan „nyitott m?”, melynek segítségével – egyszer? program révén – bárki elkészítheti és bemutathatja saját szimultán(poli)filmjét.

Participants:
Áfrány Gábor*,  Bölcskey Miklós, Horváth Edina Cecília, k27 csoport , Lendvai Ádám*, Katarina Ševi?, Szörényi Beatrix, Tóth-Zs. Szabolcs*

Koncepció és koordináció: Peternák Miklós, Kozma Éva, Páll Evelin, Maurer Dóra

Géptervezés: Meszes Tibor, célgéptervez? mérnök

Motor vezérl? (CNC): PLEXIPI Prototyping GmbH

Videostream szinkron: Maurer Tamás, programozó

*a vetítésre kerül? filmek szerz?i