Camera Obscura performansz

Bölcskey Miklós:
Camera Obscura performansz

2009. május 12-13.
Crash!Boom!Bau! Fesztivál, Jena

2009. augusztus 23., 18.00–20.00
a M?csarnok épülete el?tt

Bölcskey Miklós performanszában a közönséggel közösen alakítja ki a sötét, képalkotó teret: egy nagyméret? fekete leplet, melyet a résztvev?k tartanak. Ebben a térben válnak láthatóvá a külvilág illanékony képei, melyek füstre, áttetsz? anyagra vagy éppen egy palackra vetít?dnek ki. A valóságnak ezen érdekes, anamorfi kus képeit digitális fényképez?géppel rögzíteni is lehet. Különös kapcsolatba kerül ezáltal a sötétség, a fény és a látás, a fizikai törvényszer?ség a digitális technikával, mely immár nélkülözi a sötétségbe csomagolt kép évszázados el?hívási procedúráját.

?