Leírás

bauhaus lab

A Bauhaus létrejöttének kilencvenéves évfordulója alkalmából, weimari kezdeményezésként jött létre a bauhaus lab 2009 projekt német, angol, magyar és francia partnerek részvételével. A bauhaus lab új m?vészeti stratégiák és interdiszciplináris együttm?ködési módszerek kutatásának és fejlesztésének nemzetközi hálózata, mely a Bauhaus mozgalom teljes történelmi érdemeinek elismerése mellett napjainkban is érezhet? hatását vizsgálja, s ez által az innovatív, diszciplínákon és országhatárokon átível? m?vészeti alkalmazások lehet?ségeit kívánja feltárni.

A projekt majdnem másféléves futamideje alatt a partnerek különböz? „laborokat” hoznak létre, amelyek kutatások, workshopok, szemináriumok, szimpóziumok, színházi el?adások, kiállítások el?készítésére biztosítanak színteret, majd azok nyilvános bemutatására teremtik meg a lehet?séget. Az öt különböz? helyszínen m?köd? nemzetközi labor tevékenysége párhuzamosan zajlik és szorosan összekapcsolódik, több alkalommal és különböz? felületen találkozik. Mindezen túlmutatóan a hálózat kibontakoztatásának elemi szándéka egyben a Bauhaus százéves évfordulójának az el?készítése.

www.bauhauslab.org